Η Εταιρεία

Η εταιρεία ΚΑΠΑ – ΑΛΦΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση 40 ετών που δραστηριοποιείτε στο χώρο ‘Συλλογής και Μεταφοράς’ με δική της στεγασμένη μονάδα ανακύκλωσης και κατεδαφίσεις πάσης φύσεως.

Ο επαγγελματισμός μας η πολυετής εμπειρία μας και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας στην αγορά, μας καθιστά κυρίαρχους στο χώρο.

Στόχος μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος από την συνεχή και αλόγιστη παραγωγή αποβλήτων που μολύνουν ανεπανόρθωτα τόσο τα εδάφη όσο και τα ύδατα, με κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Για αυτό και προσπαθούμε για την αποδοτικότερη και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση στέρεων αποβλήτων.

Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλη΄των